Harcerki i Harcerze

Home / Harcerki i Harcerze
Motto zlotu pochodzi od słów psalmu : Venite et videte – Przyjdźcie i zobaczcie. Są to słowa zaproszenia by odnajdywać Boże dzieła w świecie i w naszym życiu, by w pełni się nimi radować i uwielbiać w nich Stwórcę. Jest to symboliczne i ogromnie poruszające, że młodzi ludzie z różnych krajów Europy i Ameryki Północnej spotkają się, będą rozmawiać i zawiązywać nowe przyjaźnie, będą współzawodniczyć, a wszystko w duchu skautowego braterstwa. Euroajm to także szansa by pozbyć się uprzedzeń i stereotypów na tle narodowościowym, to okazja by utworzyć międzynarodowe przyjaźnie podczas różnych aktywności wykonywanych na łonie przyrody.

W przeddzień Eurojamu 2014, 2-sierpnia, skauci będą świętować setną rocznicę święceń kapłańskich Ojca Jecques’a Sevin, założyciela Skautingu Katolickiego. To wspaniała szansa, by prosić go o wstawienie się za każdym z uczestników.

Skontaktuj się z nami