OFICJALNE SŁOWA DO ŚPIEWANIA
(MIĘDZYNARODOWE)

Słowa i muzyka : Pierre-Jean Aspe

Refren – ŁACINA

Venite et videte

Opera Domini !

Venite et videte

Apud Eum manebitis

1- FRENCH

Des quatre coins de l’horizon,
Entendez-vous monter la clameur,
Le chant fidèle qui répond
A l’appel de notre Seigneur ?

2- SPANISH

Hijas e hijos de Occidente
Doce estrellas vamos a buscar
Como los Reyes de Oriente
A la corona de la Virgen

3- POLISH

Nie mamy srebra ni złota
Naszym podarkiem uśmiech jest
Zamiast kadzidła i mirry
Ręce gotowe by służyć Ci

4- ENGLISH

Let’s come as builders of the Peace,
To build a brotherly Europe
Let us join our hands to erect
The city of the eternal God

5- GERMAN

Trotz der Sprache eint das Herz!
Babel ist Vergangenheit.
Beten, singen wollen wir -
Gottes Gnade sei Geleit!

6- ITALIAN

Sulle strade partiremo
grande è la gioia nei nostri cuor.
Con la certezza che il domani
Nuova speranza ci darà!

7- FRENCH

Et si jamais nos cœurs sont lourds,
Las d’affronter les difficultés,
Nous nous souviendrons de ce jour
De fraternité et de paix

8- FRENCH

Quand viendra la fin de ma vie,
Près du Seigneur, je reposerai
Avec les anges en Paradis
Et tous mes frères pour chanter :

Poniższe tłumaczenie jest po to, by zrozumieć znaczenie słów, nie jest napisane do śpiewania.

Piosenka śpiewana jest w następujących językach:

- Refren po Łacinie
- Zwrotki: 1. po francusku, 2. po hiszpańsku, 3. po polsku, 4. po angielsku, 5. po niemiecku, 6. po włosku, 7. i 8. po francusku

Przyjdź i zobacz

Dzieła Pana!

Przyjdź i zobacz

Zostaniesz przy Nim

1- FRANCUSKI

Z czterech stron świata
Czy słyszysz te wzmagające się głosy
Pełne wiary piosenki które odpowiadają
Na wezwanie naszego Pana

2- HISZPAŃSKI

Córki i Synowie zachodu
Wyruszajmy na poszukiwanie 12 gwiazd
Jak trzej królowie
Zwróceni ku koronie Dziewicy

3- POLSKI

Nie mamy złota ni srebra
Naszym podarkiem uśmiech jest
Zamiast kadzidła i mirry
Ręce gotowe by służyć Ci

4- ANGIELSKI

Przybądźmy jako budowniczy pokoju
Budować braterstwo Europy
Pozól nam połączyć dłonie by ustanowić
Miasto odwiecznego Boga

5- NIEMIECKI

Dosyć już Babelu w tym czasie
Nasze języki nagle zniknęły
Modlitwa i śpiew
Na chwałę i cześć Pana

6- WŁOSKI

Będziemy schodzić się ścieżkami
Nasze serca wypełni ogromna radość
Z pewnością, że jutro
Nadzieja się odrodzi

7- FRANCUSKI

I jeśli nasze serca są czasem ciężkie
Zmęczone walką z trudnościami
Będziemy pamiętać ten dzień
Braterstwa i pokoju

8- FRANCUSKI

Kiedy przyjdzie kres mojego życia
Przy Panu znajdę odpoczynek
Z aniołami w raju
I wszscy moi bracia zaśpiewają

Skontaktuj się z nami